Liwaliw

Halika katoto, at manaog tayo
Sa isang huwad at nakukubling mundo
Kung saan lahat ng ating mg gusto
Isang iglap lang at nagkakatotoo
Aking kaibigan, tayo ay lumipad
Sa himpapawid ay tayo’y maglalayag
Hayaan natin kung saan mapapadpad
Iwanan ang takot at pagkabagabag
Tayo na doon sa malawak na hardin
Ng mga bulaklak, at mga bituin
Kung saan ang abot, ng iyong paningin
Ay ang paraiso, masayang tanawin
Sa pagtakas natin sa kilalang lupa
Ating maabot, rurok ng ligaya
Mamalagi doon, ninanasa
Ngunit babalik din kung saan nagmula
Kaya’t kaibigan, isang hirit pa nga
Samahan mo ako at babalik kita
Sindihan mo na at pausukin mo pa
Kinuyom na dahon, nitong marijuana.


Advertisements

You May Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s