Bayaran

Hindi s’ya biktima ng karahasan
Biktima siya ng pagkalam ng laman.
Hindi siya pinilit na hub’dan
Siya ang nagkusang magbalat ng katawan.

Umaasang sa pagtatago ng b’wan
Mahahanap niya ang kasagutan,
Sa katanungan ng kanyan katauhan
Na nakukubli sa maalindog na katawan.

Nagtalik ang anino at liwanag.
Walang pag-ibig o pusong nabihag.
Ito ay palabas sa t’yatro ng bulag,
Bawal panuorin at bawal malantad.

Umaga na ng makita niya ang kwarto,
Wala na ang katawang matipuno.
Sa kanto ng kama hubad na naupo,
Tangay ang sigarilyo, sa kamay ay tatlong libo.

Advertisements

You May Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s