Tanong

May itatanong pa sana ako sa ‘yo
Umalis ka lang.
Ayaw mo kasing nasasayang ang oras mo
Sa ating kwentuhan.
Kukumustahin ko sana si k’wan
Kung ano nang ginagawa n’ya.
Kaso bigla mo akong tinalikuran
At tuloy ay umalis ka na.
Aalukin pa sana kita
Ng pagkain, inumin o mauupuang silya.
Pero hindi na ako nakapagtangka
Tumalikod ka na kasing bigla.
Ngayon ay nagbalik ka
Nakangiti akong sinalubong kita.
Dito sa pinto ng langit muli nagkatagpo
Akong may-lalang at ikaw na likha ko
Ngayo’y papasok ka na sa pinto
Subalit nakasaad ka ba dito?
At tinanong mo”Nandyan po ba ang pangalan  ko?”
Sinagot naman kita “Yan nga sana ang itatanong ko sa iyo.”
Advertisements

You May Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s