Pagbabalik II

Masaya akong nagbalik siya,
Mas matindi kaysa matinding lungkot na minsang nadama
Kub-kob man sa dilim yaring mga mata
Sa puso’y malinaw ‘tong nakikita
Nalulugod akong muli n’yang susubukan
Na magbalik sa pugad niyang kinalakhan
Matapos hamukin ng unos at ulan
Lumipad siyang pabalik sa tahanan
Gayo’n pa ma’y may hatid na liungkot ang kanyang pagbabalik
Kahit pa kinitil nito aking pananabik
Pinaalala kasi nito kung paanon s’ya humalik
Sa kataksilang sa puso’y minsang tumimong tinik.
_vhanfire
Advertisements

You May Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s