Bote

Sinakal
Itiniwarik
at muling itinulay

Sa gitna ng katuwaan
tahimik na naghihintay

Ipinasa
Itinaktak
at pinaikot-ikot

Kasabay ng tawanan
nag-iintay na iabot

Sinawaan
Hinarukan
at inumaga na

Ando’n lang s’ya
Kung saan s’ya huling ibinaba

Advertisements

You May Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s