Hihintayin Kita


Hanggang maubos ang mitsa ng kandila
at magdilim muli ang buong paligid
Didito lang ako’t hihintayin kita
Hanggang handa ka na sa aking pag-ibig

Kahit umagahin o muli ay gabihin
at magdilim muli ang buong paligid
Hindi ako maiinip na ika’y hintayin
Hanggang pagod ay hindi na mabatid

At kung umulan man, kumidla’t bumaha
Mababasa ako’t matatakot siguro
Didito lang ako’t hihintayin kita
Saba’y tayong uuwi, sa lilim ng payong ko

Matagal ka man, ‘wag lang habambuhay
Hindi ako aalis, kung saan nakatindig
Papatunayan kong damdamin ko’y tunay
Hanggang handa ka na sa aking pag-ibig

Advertisements

You May Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s