Sweet Joke

I don’t know if your intent is to make me smile
or just to make me feel very special
Now to tell you, you have succeeded
in putting scented roses on my bed

I’m not sure where it comes from
but it tickles me gently inside
This feeling is more awakening than an alarm
Eccentricity when you’re by my side

I was not aware of that thing they call love
until you made me feel like this
I’m like flying in the sky above
I even fantasized of our perfect kiss

But now you’re gone leaving traces of tears
you took away the fountain of my bliss
Maybe the reason why I didn’t get the clue,
Is because love is still sweet, even it’s a joke.

Advertisements

Friendzone

Umakbay ka at kinilig ako
Nakangiti ka nang ako’y tumingin sa ‘yo
Sabay nating binagtas ang daang magulo
Nagnanasang may liwanag sa dulo

Hinawakan mo ang aking kamay
Pumanaw sa utak ang malay
Nasa ko na lamang magpahingalay
Sa lilim ng ulap na naglalakbay

Tumawa kang ubod ng tamis
Puso ko’y pumintig na ubod ng bilis
At sa sulok mayroong pagngingitngit
Tila may hinuhugot sa dibdib na pait

Sa pagkakaupo’y inakap mo ako
At inilapat ang ulo sa balikat ko
Sa puntong iyo’y napatingin sa ‘king relo
Tumigil muna sana ang oras at mundo

Subalit maya-maya’y bumangon ka na rin
Tayo ay naghiwalay na may bigat sa ‘king damdamin
Gusto ko sanang ikaw ay tanungin
Talaga bang kaibigan lang ang tingin mo sa  akin?