Pangarap

Gusto kong laging nakikita ng iyong mga mata
Na nangungusap at sa aki’y sumisinta
Mula sa pagmulat nito sa umaga
Hanggang sa pagpikit kung araw ay papanaw na

Nais kong madama palagi ang iyong mga labi
Na dumarampi, sa aking mga pisngi
Daig pa siguro nito ang pagpupunyagi
Sa batalyang wala namang nasasawi

Nasa kong sa t’wina’y nasa bisig kita
Upang init ng pagsinta ay aking madama
Tila walang katapusang paglaya
ng mga damdaming ubod ng ligaya

Ibig kong ibigin ka tuwina at kailan man
Sayang, kung malaya ka lang
Subali’t dahil sa iyo’y may ibang humihirang
Dito na lang ako at kayo’y pagmamasdan…

Advertisements

Bote

Sinakal
Itiniwarik
at muling itinulay

Sa gitna ng katuwaan
tahimik na naghihintay

Ipinasa
Itinaktak
at pinaikot-ikot

Kasabay ng tawanan
nag-iintay na iabot

Sinawaan
Hinarukan
at inumaga na

Ando’n lang s’ya
Kung saan s’ya huling ibinaba